Brush

SAPHIR BDC Brush Natural Medium 18cm

SAPHIR BDC Brush Natural Medium 18cm

Szczotka z polerowanego drewna bukowego
€16.44
SAPHIR BDC Brush Spatula Small 11cm

SAPHIR BDC Brush Spatula Small 11cm

Mała szczotka do pielęgnacji.

€3.47
SAPHIR BDC Brush Suede Metal 16.5cm

SAPHIR BDC Brush Suede Metal 16.5cm

Szczotka do czyszczenia zamszu i nubuku.

€9.03
SAPHIR BDC Brush Natural Big 21cm

SAPHIR BDC Brush Natural Big 21cm

Duża szczotka (21cm) do czyszczenia obuwia.

€22.92
SAPHIR BDC Brush Suede Crepe

SAPHIR BDC Brush Suede Crepe

Szczotka do zamszu i nubuku

€14.12
SAPHIR BDC Brush Suede Nubuck Microfibre

SAPHIR BDC Brush Suede Nubuck Microfibre

Szczotka do zamszu, nubuku i mikrofibry

€10.65
SAPHIR MDOR Brush Spatule 18cm

SAPHIR MDOR Brush Spatule 18cm

Ekskluzywna szczotka do butów

€18.75
SAPHIR MDOR Brush Pommadier 9cm

SAPHIR MDOR Brush Pommadier 9cm

Szczotka do butów

€10.65
SAPHIR MDOR Brush Crepe

SAPHIR MDOR Brush Crepe

Szczotka do zamszu i nubuku

€21.53
SAPHIR BDC Cotton

SAPHIR BDC Cotton

Bawełniana szmatka do butów

€4.17
SAPHIR BDC Glacage Glove

SAPHIR BDC Glacage Glove

Rękawica polerska

€26.63
SAPHIR MDOR Gant Lustreur

SAPHIR MDOR Gant Lustreur

Rękawica polerska

€50.71
SAPHIR MDOR Cotton

SAPHIR MDOR Cotton

Szmatka do butów

€4.63
SAPHIR MDOR Brush Suede Nubuck

SAPHIR MDOR Brush Suede Nubuck

Szczotka do butów

€21.30
SAPHIR MDOR Brass Brush Suede Nubuck

SAPHIR MDOR Brass Brush Suede Nubuck

Szczotka do czyszczenia zamszu i nubuku.

€22.92